Mental trening for studenter


Gjør skolehverdagen enklere – med små grep for effektiv læring og bedre prestasjoner.

Jeg brenner for å bidra til at mennesker kan utvikle sitt potensial, gjennom å styrke forutsetninger for mestring og utvikling. Som student ønsker du deg kanskje en lettere skolehverdag, hvor du kan takle utfordringer, stress og vanskelige oppgaver på en langt bedre måte. Sammen jobber vi med fokus på det som er viktig for deg og styrker din motivasjon, din evne til å lære mer effektivt og dine prestasjoner.

  • Få hjelp til å utvikle ditt potensialet gjennom mestring og effektiv læring
  • Takle eksamensnerver og andre utfordringer i hverdagen
  • Skap bedre prestasjoner med økt motivasjon og selvfølelse
  • Bygg en sunn arbeidsglede med god helse og et tankesett som hjelper deg
  • Bedre din hukommelse og selvfølelse

Vi hjelper deg å:

  • få økt selvtillit og motivasjon
  • bli mer effektiv og fokusert
  • mestre stress og takle negative tanker
  • bygge bedre relasjoner og forhold
  • bedre din hukommelse og selvfølelse

Om meg - Sissel Naustdal

Jeg har 20 års erfaring innen HR og ledelse, coaching og personlig utvikling. Kjernen i det jeg gjør er å hjelpe mennesker å utvikle sine evner, egenskaper og sitt potensial. Mine opplegg for å hjelpe andre tar for seg områdene: Motivasjon, Mestringstro, Robusthet, Selvledelse, Oppleve mening, Relasjoner, Fysisk helse, og Mental helse.

Kunnskapen jeg har tilegnet meg er fra Master Of Science i Leadership & Organizational Psychology og ekspertise innen «growth mindset», knyttet til læring, mestring og prestasjoner. Min erfaring spenner fra å jobbe med unge helt ned i 12 års alder, til voksne sent i arbeidslivet. Jeg kombinerer min praktiske og forskningsmessige bakgrunn og tilpasser opplegg til den enkeltes behov. Du vil få tilgang til omfattende kunnskap og metoder som vil hjelpe deg som student og på din videre livsreise. Dette vil ikke bare gi deg umiddelbar verdi, men også et grunnlag du vil ha stor glede av senere i livet.

Få svar innen 24 timer.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Sissel Naustvik, Daglig Leder

Det finnes dårlig vær, men heldigvis også gode klær.

MadeToGrow har som mål å hjelpe deg å bli den beste versjonen av deg selv. Med 20 års erfaring fra HR og ledelse, operativt og som konsulent og gründer, samt forsknings- og utviklingsprosjekter, har jeg omfattende erfaring med utvikling av organisasjoner og mennesker. Min ekspertise er særlig innen «growth mindset» og hjernens formbarhet – spennende fagområder knyttet til læring, utvikling, mestring og langtidsprestasjoner.

Jeg vet hvordan våre tankemønstre påvirker oss og hvordan de kan utvikles så vi blir bedre i stand til å takle motgang, utfordringer og endringer. Gjennom vårt opplegg får du innsikt i og konkrete verktøy for hvordan vi kan lære mer effektivt, styrke evner og utvikle potensial, både i oss selv og andre.

Du vil også lære om hvordan du kan bygge en kultur preget av tillit, innovasjon, læring og endringsevne – og hvilken betydning dette kan ha for ledere, lærere og andre som er opptatt av menneskers utvikling og prestasjoner.  

Vi har flere fornøyde brukere

Jeg vil bruke lærdommen min til å være mindre “fixed” og mer “growth”. Det er mer viktig å utvikle seg enn å tenke at man ikke vil klare det man har lyst til.

Bastian

Det jeg likte med MadeToGrow var å lære å sette system på tankene mine – noe jeg kan bruke i praksis. Jeg vil prøve å bli mer bevisst på innstillingen min til ting og å få mer growth mindset.

Selma

Elevene likte veldig godt å lære om growth mindset, og er nok noe de kommer til å ta med seg videre.

Lærer på ungdomsskole

Bestill coaching i dag!